و از تمام روضه ها ،

همین کافیست ؛


ای اهل حرم میر و علمدار نیامد ...