+ ببین وقتی بهت میگم دوسِت دارم یعنی میمیرم برات . یعنی بهتر از تو ندیدم . یعنی تکی . یعنی عاشقتم . یعنی دیوونتم . یعنی اگه تو کل دنیا بگردن هیشکیو پیدا نمیکنن که اندازه ی تو دوسش داشته باشم . یعنی تو ماهی و من ... یعنی اگه سیل بیاد یا سونامی بشه یا حتی جنگ جهانی سوم ، بازم میخوامت . ببین ...

- دوسِت دارم :)

#دستنویس