بغض

فقط به گلو ختم نمی شود


چشم را که بگیرد

اشک

می آید و

نمی ریزد


سینه را که بگیرد

نفس

نه

می رود

نه

بر می گردد


قلب را که بگیرد

یک گوشه کز می کند

نمی تپد ...ء

... می لرزد


دست

مشت می شود

مشت

باز


پا

بلاتکلیف می ماند

بین ماندن و رفتن


بغض که می شکند

فقط جای این اتفاق ها

عوض می شود

و

هیچ چیز

عوض نمی شود


بغض

تنها چیزیست

که

وقتی می شکند

نمی شکند


#افشین_یداللهی

#شعر