سیزدهم فروردین میرسد ...

و من سبزه ای گره میزنم ،

به امّید اینکه حتّی یک بار آن هم به دروغ ،

بگویی که دوستم داری ...

#دستنویس


[عنوان : عیدی-شادی امینی . پیشنهاد میشه توی همین ایام عید حتّی شده یک بار هم گوشش کنین:)]