دیرگاهی ست که افتاده ام از خویش به دووووور

شاید این عید ‌، به دیدار‌ خودم هم بروم :)

#شعر