دِ آخه «بی مروّت» ؛ دوسِت دارم :))

( بی مخاطب :)) فقط دلم خواست یهو بگم اینو :) )

#دستنویس