چه عجب

بالاخره یه نفر حرف دل منو زد ...

 


دریافت

 

ممنون آقای اکبر عبدی ...

 

آقای فیروز نادری ، نماینده ی فیلم فروشنده برای دریافت جایزه ی اسکار ، فرمودن : نه به مذهب اعتقاد دارم ، نه به خدایی که مذاهب می گویند .

اینم از نماینده ی ضد دینمون :)

حالا بریم خوشحالی کنیم .

هوراااا . داریم برای بدبختیامون جایزه می گیریم ^_^

#فیلم