زیر نور ماه

همیشه بدانید المــاس از تراش و انســان از تلاش می‌درخشد

آدمی را آدمیت لازم است

یکی از بزرگان میگفت: ما یک گاریچی در محلمان بود، که نفت می برد و به او عمو نفتی می گفتند.


یک روز مرا دید و گفت: سلام. ببخشید خانه تان را گازکشی کرده اید!؟

گفتم: بله!


گفت: فهمیدم. چون سلام هایت تغییر کرده است!

من تعجب کردم، گفتم: یعنی چه!؟


گفت: قبل از اینکه خانه ات گازکشی شود، خوب مرا تحویل می گرفتی، حالم را می پرسیدی. همه اهل محل همینطور بودند. هرکس خانه اش گازکشی میشود، دیگر سلام علیک او تغییر میکند…


از اون لحظه، فهمیدم سی سال سلامم بوی نفت میداد. عوض اینکه بوی انسانیت و اخلاقیات بدهد.


سی سال او را با اخلاق خوب تحویل گرفتم. خیال میکردم اخلاقم خوب است. ولی حالا که خانه را گازکشی کردم ناخودآگاه فکر کردم نیازی نیست به او سلام کنم.


یادمان باشد، سلام مان بوی نیاز ندهد!

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
زیر نور ماه

سفری به نام موفقیت

ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﮏ ﺳﻔﺮ ﺍﺳﺖ،ﻧﻪ ﻳﮏ ﻣﻘﺼﺪ. 

ﻫﺮ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﻲ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻳﮏ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺑﻮﺩﻩ، ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻃﺮﺡ ﺭﻭﻱ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻮﺩﻩ. 

ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﺠﺎیی، ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻨﻪ ﮐﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﮐﺠﺎ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺑﻮﺩ.

 ﻫﺮ ﮐﺲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﻳﮏ ﮐﻮﻩ ﺍﻭﺭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺻﻌﻮﺩ ﮐﻨﺪ.

 ﺯﻣﻴﻦ ﺧﻮﺭﺩﻱ، ﻋﻴﺒﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺑﺮﺧﻴﺰ. 

ﻧﮕﺬﺍﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﺍﺵ ﺑﺒﺎﻟﺪ. ﺳﺮ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺯﺍﻧﻮﻱ ﻏﻢ ﻓﺮﻭ ﻣﺒﺮ،ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﻴﺮ. 

ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻳﺎﺩ ﺑﺮﺩﻩ اﻱ؟

 ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎﺭﺕ ﺭﻳﺨﺖ؟ 

ﻋﻴﺒﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ. 

ﺳﺒﮏ ﺑﺎﺷﻲ ﺭﺍﺣﺘﺘﺮ ﺍﻭﺝ ﻣﻴﮕﻴﺮﻱ.

 متفاوت باش ...

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
زیر نور ماه

آموختم...


‌" آموختم " تلافی کردن از انرژی خودم می کاهد. 


" آموختم " گاهی از زیاد نزدیک شدن، فراموش می شوی. 


" آموختم " تا با کفش کسی راه نرفتم، راه رفتنش را قضاوت نکنم. 


" آموختم " گاهی برای بودن، باید محو شد. 


" آموختم " دوستِ خوب پادشاهِ بی تاج و تختیست که بر دل حکومت میکند. 


" آموختم " از کم بودن نترسم اگر کم باشم شاید ولم کنند، ولی زیاد که باشم حیفم میکنند.


" آموختم " برای شناخت آدمها یکبار بر خلاف میلشان عمل کنم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
زیر نور ماه

سر آغاز

بسم الله الرحمن الرحیم


‍ فقط یک روز مانده تا بی مهری
اما "مهر" را
 بر سر "آبان" بگذار ،  "مهربان" می گردد.


من تو را با همه ی مهر، به آبان دادم.

مهربان باش که پائیز، بهارت گردد...

۵ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
زیر نور ماه