زیر نور ماه

همیشه بدانید المــاس از تراش و انســان از تلاش می‌درخشد

زنگ تفکر


ریشه انسانها، فهم آنهاست.

یڪ سنگ به اندازه ای بالا می رود که نیرویی پشت آن باشد.

با تمام شدنِ نیرو، سقوط و افتادن سنگ طبیعی است.

ولی یک گیاه ڪوچڪ را نگاه کن که چطور از زیر خاڪ ها و سنگ ها سر بیرون می آورد و حتی آسفالت ها و سیمان ها را می شڪند و سربلند می شود...

۱۱ نظر موافقین ۹ مخالفین ۰
زیر نور ماه

فریدون مشیری


گر تو آزاد نباشی همه دنیا قفس است

هر کجا هست زمین تا به ثریا قفس است


تا که «نادان» به جهان حکمروایی دارد

همه جا در نظر مردم «دانا» قفس است


 فریدون مشیری

۱۱ نظر موافقین ۱۰ مخالفین ۱
زیر نور ماه

زنگ تفکر...

تصور کن یک روز صبح که ازخواب بیدار میشی،ببینی به جز خودت هیچ کسی توی دنیا نیست و تو صاحب تمام ثروت زمین هستی.


اون روز چه لباسی می پوشی؟

چه طلایی به خودت آویزون می کنی؟

باچه ماشینی گردش می کنی؟

کدوم خونه رو برای زندگی انتخاب می کنی؟

۱۶ نظر موافقین ۱۱ مخالفین ۰
زیر نور ماه

دقت کنین....


۵ نظر موافقین ۷ مخالفین ۰
زیر نور ماه